Simple

Opis

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA
- system przylgowy lub system bezprzylgowy DUO
- ramiak drewniany obłożony dwiema malowanymi, gładkimi płytami HDF, wypełnienie warstwą stabilizującą o strukturze „plastra miodu”
SZKLENIE
- ze względu na bezpieczeństwo użytkowania producent zaleca stosowanie szkła
hartowanego - SIMPLE wersja 01, 02
- standard: szkło ornamentowe ALIGO lub biały mat o grubości 4 mm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB),
lub do blokady łazienkowej (WC)
- zawiasy: czopowe wkręcane („60”, „70”, „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
WYMIARY SKRZYDEŁ
- jednoskrzydłowe: „60”; „70”; „80”; „90”
∙ dwuskrzydłowe: „60”+„60”, „60”+„70”, „60”+„80”, „60”+„90”, „70” +„70”,
„70”+„80”, „70”+„90”, „80”+„80”, „80”+„90”, „90”+„90”